Informace o projektu

_MG_4348_resize.jpg, 650x433, 34.73 KB


Garantem projektu „Galerie Myší díra“ a kurátorem všech pořádaných výstav je Občanské sdružení FotoMosty.

Občanské sdružení FotoMosty je po dohodě se státní organizací Správa železniční dopravní cesty oprávněno užívat pro účely projektu „Galerie Myší díra“ prostory podchodu spojujícího ulici Na stavidle s ulicí Husova v Uherském Hradišti. Tyto prostory jsou centrálním místem realizace projektu a proto jsou vzhledově přizpůsobeny jeho charakteru a potřebám.

Bez souhlasu občanské sdružení FotoMosty není v těchto prostorech povolena trvalá ani dočasná instalace jakýchkoliv trojrozměrných či dvourozměrných objektů komerčního, reklamního ani jiného charakteru. V případě, že k takové nepovolené instalaci dojde, nenese za ní občanské sdružení FotoMosty žádnou odpovědnost, a po vyrozumění vlastníka může být považována za trestný čin poškozování cizí věci.

Odpovědnost a dohled nad expozicí zastává občanské sdružení FotoMosty, které je na základě vlastního uvážení či po dohodě s partnery projektu oprávněno rozhodnout o předčasném ukončení výstavy. Za ukončení výstavy a její likvidaci je odpovědné občanské sdružení FotoMosty. Občanské sdružení FotoMosty nenese žádnou odpovědnost za škody, které nevznikly v přímé souvislosti s pořádáním samotné výstavy a za škody způsobené cizí osobou.

Projekt „Galerie Myší díra“ si neklade za cíl vytvářet v prostoru města nové výtvarné objekty či jakékoliv jiné prvky trvalého charakteru. Pořádané výstavy jsou dočasné, po jejich skončení bude prostor uveden do původního stavu. Materiály použité k instalaci i samotné prezentaci jsou zdravotně i ekologicky nezávadné a snadno odstranitelné.

Jednotlivé výstavy jsou zahájeny vernisáží spojenou s veřejnou performens či jiným kulturním programem za účasti autorů. O místě výstavy a čase jejího zahájení rozhoduje občanské sdružení FotoMosty po dohodě s autory a partnery projektu.
 

_MG_4384_resize.jpg, 650x433, 48.67 KB


Autoři prací vystavených v rámci projektu Galerie myší díra vnímají kladně jakékoliv další tvůrčí zásahy do dokončené expozice výstavy ze strany veřejnosti, uvědomují si i rizika spojená s vandalismem. V případě poškození či zcizení vystavené reprodukce díla si autor nebude klást žádné nároky na odškodnění vůči občanskému sdružení FotoMosty, ani žádným dalším subjektům.

Vystavená umělecká díla jsou převážně plošná (dvourozměrná). Vzhledem k možnosti snadného poškození artefaktů podnebnými vlivy či vandalismem budou v rámci projektu prezentovány pouze reprodukce originálů a fotografií. Stav aktuálně probíhající výstavy bude průběžně monitorován. Případné změny budou oznámeny na stránkách www.galeriemysidira.info.

Občanské sdružení FotoMosty nenese žádnou odpovědnost za následky působení vystavených děl na veřejnost v důsledku individuální interpretace obsahu díla.
 

_MG_4273_resize.jpg, 650x433, 37.10 KB


Loga Galerie Myší díra ke stažení:

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat