Mikroregion Buchlov

 

Setkání fotografů pod hradem Buchlovem

Sdružení obcí Mikroregion Buchlov ve spolupráci s Občanským sdružením FotoMosty organizují ve dnech 11. října – 15. října 2006 fotografický projekt. Na tomto projektu bude pracovat skupina deseti fotografů, kteří budou nezávisle fotografovat v různých lokalitách mikroregionu, kde vytvoří své autorské soubory. Nejde jen o to vytvořit dokumentární soubory v tradičním pojetí. Hlavní snahou je poskytnout mladým výtvarníkům a fotografům inspirující prostředí, ve kterém můžou při své tvorbě využít svůj subjektivní pohled a postoj vůči zpracovávanému tématu a využít své oblíbené způsoby práce i techniky. Pro projekt nejsou stanovena žádná kritéria, konečný fotografický výstup může být v barevném i černobílém vyhotovení, snímky mohou být pořízeny jakoukoliv technikou a zpracovány libovolným způsobem či technologií. Žánrově rovněž nejsou vymezena žádná pravidla. Jednotlivá témata a lokality mohou být uchopeny a zpracovány v jakékoliv volné podobě portrétu, subjektivního nebo sociálního dokumentu, konceptu, fotografie krajinářské a podobně. Podstatná je samozřejmě výtvarná úroveň souborů a naléhavost jejich sdělení ve vztahu ke zpracovaným lokalitám.

Cílem fotografického projektu MIKROREGION BUCHLOV je vytvořit obsáhlý výstavní soubor, který bude prezentován v nově otevřeném muzeu Podhradí v Buchlovicích. Další vystavení je plánováno v Informačním centru venkovských regionů v budově Ministerstva pro místní rozvoj v Praze a ve foyeru Kina Hvězda v Uherském Hradišti. První výstava a veselá vernisáž spojená s promítáním nového filmu „Chřiby, hory, lidé a mýty“ proběhne v pátek 15. prosince 2006 v Muzeu Podhradí v Buchlovicích.

 

Foto: Milan Biegön, 650x395, 59.07 KBFoto: Milan Biegön

 

Seznam účastníků projektu:

Milan Biegoń (Ostrava), Lenka Grossmanová (Zlín), Alexandr Hudeček (Praha), Jiří Kudělka (Ostrava), Marcin Liberski (Polsko, Katowice), Marek Malůšek (Uherské Hradiště), Martina Novozámská (Praha), Michal Popieluch (Frýdek Místek), Pavel Mária Smejkal (Slovensko, Košice), Martina Zielinská (Zlín)

 

 

O Mikroregionu Buchlov

Venkovský mikroregion je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží v oblasti Chřibů. Ve 14 obcích mikroregionu, které jsou účastny na projektu, žije více než 12,5 tis. lidí, území zahrnuje cca. 16.730 ha. Vytvořením mikroregionu chtějí sdružené obce společně vytvořit podmínky pro zvýšení atraktivnosti historicky velmi bohatého území pro širokou oblast turistickou. Pohlédneme-li na mapu této oblasti, zaujme nás souvislá zeleň lesů (převážně bukoviny). Je to členitá pahorkatina s osamělými skálami z paleogenních pískovců. V lesích Chřibů, které jsou přírodním parkem, je řada chráněných rostlin a živočichů. V tomto území se nacházejí i přírodní rezervace (Holý kopec), řada přírodních památek (Barborka) a přírodní zajímavosti (Břestecká skála, Buchlov – kámen, Ctiborův dub, Sekvojovec obrovský na Chabaních, Králův stůl) a velké množství historických objektů a památek (Brdo, státní hrad Buchlov státní zámek Buchlovice, Holý kopec, Svatý Kliment - základy velkomoravského hradiště z 9. století, lázně Smraďavka apod.).

Mapa mikroregion Buchlov, 650x515, 103.70 KBMapa mikroregion Buchlov
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat