Myšlenka zřízení Galerie Myší díra

Návrh řešení vstupního portálu galerie ze třídy Radmily Doskočilové, 650x454, 166.27 KBNávrh řešení vstupního portálu galerie ze třídy Radmily Doskočilové


Myšlenka principu experimentální otevřené galerie, která nebude nijak provázána se  zavedenými výstavními a uměleckými institucemi, a její uplatnění ve výuce Výtvarného oboru na Základní umělecké škole, mě lákala delší dobu. Projekt tohoto typu může žákům nabídnout mnohovrstevné a mnohostranné uchopení různých výtvarných technik, ale především skýtá možnost poznat a prožít organizační stránku výstavy a účastnit se nápadem i vlastním přičiněním celého průběhu jejích příprav.

Garantem a organizátorem projektu Galerie Myší díra je občanského sdružení FotoMosty a vznikl ve spolupráci se Základní uměleckou školou Uherské Hradiště. Zahájení první dílčí výstavy v rámci projektuje se uskuteční 18. června 2009 v 17. hodin v prostorech podchodu pod železnicí poblíž stanice ČD v Uherském Hradišti. Tento podchod, který již dříve místní nazývali „Myší dírou“, dal název celému projektu a stal se také jeho hlavní a „domovskou galerií“. Souhlas k jeho využití pro pořádání dočasných výstav udělil jeho provozovatel - společnost Správa železniční dopravní cesty, která také umožnila provést úpravy vzhledu těchto prostor. O ty se zasloužily žáci Výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště ze Třídy Radmily Doskočilové a Jany Tvrdoňové.
 

Příprava Galerie Myší díra

Úprava vzhledu vstupních portálů galerie žáky ZUŠ Uherské Hradiště ze tříd Radmily Doskočilové a Jany Tvrdoňové.

Návrh vstupu od centra dle žáků Radmily Doskočilové
Fotomontáž vzhledu vstupního portálu dle návrhu
Žáci Výtvarného oboru ZUŠ Uherské Hradiště provádějí úpravy vzhledu vstupních portálů
Dokončená realizace dle žáků Jany Tvrdoňové
Josef Kvasnička z České televize sleduje reakce kolemjdoucích
Rozhovor s ředitelem ZUŠ Uherské Hradiště Stanislavem Nemravou
Výtvarnice Radmila Doskočilová nadepisuje název galerie


Primárním cílem projektu experimentální Galerie Myší díra není jen samotné představení výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště veřejnosti. Má i významný sociální rozměr. Po umístění výtvarných artefaktů do veřejného prostoru, budou žáci sledovat a dokumentovat názory a reakce lidí a získané informace, fotografie a videozáznamy budou společně hodnotit a následně publikovat na internetu. Samotné fotografie a obrazy tedy nejsou v případě projektu Galerie Myší díra finálním výsledkem výtvarného činění, ale jen prostředkem pro otevření dialogu na dané téma s veřejností v Uherském Hradišti. Žáci tak mají příležitost získat zkušenosti nejenom v samotných výtvarných dovednostech a technikách, ale vyzkoušejí si i roli dokumentaristy či reportéra s kamerou a fotoaparátem a zhodnotí a upevní své společenské a morální názory a postoje... Domnívám se, že v současné uspěchané době, kdy část společnosti rezignuje na kulturní hodnoty a podvoluje se konzumním trendům, mají podobné projekty zásadní význam.
 

Vítězný návrh vchodu od Štěpnic ze třídy Jany Tvrdoňové, 650x335, 180.85 KBVítězný návrh vchodu od Štěpnic ze třídy Jany Tvrdoňové


První výstavou budou své práce prezentovat žáci oddělení fotografie Základní umělecké školy Uherské Hradiště z mé třídy. Výstavě dali název „Tohle nás zajímá, tohle nás trápí“, neboli „Digitální analogie“, a její zahájení bude provázet i malý, zatím utajený, happening. Mladí fotografové pro tuto příležitost dokonce „zformovali“ ze svých řad i nové hudební těleso, nazvané „Příležitostná happeningová cimbálová muzika“.

Fotografie budou volně vystaveny v prostorech podchodu i v dalších dnech a veřejnost tak má příležitost těšit se pracemi mladých výtvarníků, v klidu si je prohlédnout, případně se ale také – v pozitivním či negativním smyslu – dále zapojit do tvůrčího procesu a vyjádřit tak svůj názor. Výstava potrvá prakticky až do svého úplného zmizení. O všech změnách v instalaci  budou vystavující žáci podrobně informovat na domovských stránkách projektu www.galeriemysidira.info.

Marek Malůšek | květen 2009
 

Návrh vstupu od centra ze třídy Radmily Doskočilové, 650x458, 288.33 KBNávrh vstupu od centra ze třídy Radmily Doskočilové
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat