Galerie Myší díra

Návrh_01.jpg, 650x473, 39.88 KB


O projektu Galerie Myší díra

Temný podchod, oprýskaná zeď, odlehlý kout parku, tiché stromořadí, starý industriální objekt nebo městská periférie. Ponurá, pozapomenutá, skličující a někdy opuštěná místa, která však v sobě nesou dávku magického napětí a vůni času minulého. Místa, ve kterých člověk většinou nemá důvod k pozastavení. V každém sebekrásnějším městě na celém světě na taková místa narazíme. Pokud jimi procházíme v noci, pocítíme jemné mrazení. Ve dne pak ožívají každodenním pracovním ruchem a shonem, kterému v opozici vystavují své šrámy a jizvy způsobené zubem času.

Projekt „Galerie Myší díra“ využívá prostředí a atmosféru těchto míst pro prezentaci dočasných krátkodobých výstav zaměřených především na představení fotografické, konceptuální a intermediální tvorby mladých a začínajících autorů. 

Garantem projektu „Galerie Myší díra“ je občanské sdružení FotoMosty, a výstavy jsou realizovány především ve spolupráci se Základní uměleckou školou Uherské Hradiště. Partnery projektu jsou Správa železniční dopravní cesty a město Uherské Hradiště.  

Cílem experimentální výtvarné galerie Myší díra, která využívá alternativní výstavní prostory vznikající následkem změn urbanizace a jejich vlivů na městské aglomerace, je nabídnout široké veřejnosti možnost reagovat na výtvarnou tvorbu umístěnou ve veřejném městském prostoru, a následně tak utvářet dialog mezi divákem a zvoleným místem výstavy. Projekt se tak zároveň stává sociální sondou, která rozkrývá hlubší souvislosti vlivu životního prostředí na člověka a sociální skupiny... 

Marek Malůšek
 

Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...

Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...

Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...
Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...
Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...
Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...
Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...
Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...
Prostory podchodu před vznikem Galerie Myší díra...
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat