FotoMosty


Cílem sdružení FotoMosty je usnadnit svým členům realizaci kulturních aktivit a tyto podporovat při jejich dalším rozvoji. Sdružení podporuje veřejně prospěšné cíle, spočívající zejména v šíření uměleckých hodnot s přednostním zaměřením na výtvarnou oblast a medium fotografie. Snahou sdružení FotoMosty je vynacházet propojení mezi výtvarnou a fotografickou tvorbou a sociální a pedagogickou sférou a ve spolupráci s dalšími subjekty organizovat zejména pro své členy a pro veřejnost výstavy, výtvarné a fotografické dílny, literární večery, divadelní, koncertní, filmová představení a další vzdělávací akce.
 

Členové OS FotoMosty:

MgA. Marek Malůšek | www.marekmalusek.cz
Mgr. Eva Malůšková | www.marekmalusek.cz/ftp/eva
Ing. BcA. Milan Biegön 
 

   

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat