Momentky z budoucnosti

Konceptuální zamyšlení žáků výtvarného oboru oddělení Fotografie a nová média na téma Momentky z budoucnosti (Uherského Hradiště).  

2.–21. června 2016
Kavárna HVĚZDA Kafe | Kino Hvězda Uherské Hradiště
    

Momentky z budoucnosti © 2016, 650x431, 236.01 KBMomentky z budoucnosti © 2016


Nejedná se o prvoplánovou provokaci, dozajista ani o politickou otázku. Představné práce žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště oddělení Fotografie a nová média výtvarného oboru představují útržky z širšího konceptuálního cyklu, který je postaven především na vizuální hře s využitím možností digitálních technologií. Karnevalové panoptikum v podobě pouličních obrazů či zahalených autoportrétů je reakcí žáků na události minulé i na poplašné prognózy v médiích. Cílem není šířit obavy, ani se kriticky vymezovat vůči konkrétním jevům, a rozhodně ne předvídat budoucnost. Snahou souboru je především podílet se na utváření prostoru pro zamyšlení a případnou diskuzi.
        

Momentky z budoucnosti © 2016, 650x431, 301.60 KBMomentky z budoucnosti © 2016


V posledních letech si žáci ze třídy Marka Malůška několikrát odzkoušeli zpracovat zvolené téma i do podoby konceptuálního výstupu. Spíš než o působivé či technicky dokonalé fotografie jde tedy v tomto případě o jakési pohrávání si, uvažování a rozvíjení zvolené tématiky s pomocí dostupných médií v čele s fotografií. Uplatňovat konceptuální přístup a základy tvorby na úrovni Základní umělecké školy není snadné. Vyžaduje to dostatek pozornosti, času a soustředěný přístup nejenom ze strany pedagoga, ale i žáků. Jde ale jistě o velmi intenzivní a účinnou zkušenost hraničící se zážitkovou pedagogikou, snad i arteterapií, kterou můžou žáci zúročit i v budoucnu po ukončení studia na ZUŠ.
  

Momentky z budoucnosti © 2016, 650x433, 322.82 KBMomentky z budoucnosti © 2016


V loňském roce se soustředili na průzkum společenských změn souvisejících s prudkou demokratizací média fotografie. Závěr tohoto projektu nazvaného „Rodinné album 1980 / 2015“ byl vystaven v červnu 2015 prostorech kavárny kina Hvězda. Letos zaměřili mladí fotografové svou pozornost na bližší čí vzdálenější budoucnost. Na obrazech svého nejbližšího okolí a snažili se nastínit možné i méně pravděpodobné katastrofické scénáře a vize, které můžou nastat v případech, kdy společnost nebude věnovat dostatek úsilí a pozornosti ochraně přírodních zdrojů, ekologii, nebo důsledně střežit kořeny a základy naší kultury apod.
Jistě si všichni přejeme jen šťastnou budoucnost. Aktuální současnost je ale velmi křehká. Přítomnost, kterou prožíváme, často přijímáme automaticky jako realitu, na které nejsme připraveni nic měnit. Pokud se ale chcete společně s námi zamyslet, přijďte se podívat od 2. června do 22. červan 2016 na komorní expozici v prostorech Cafe Hvězda v Uherském Hradišti.
   

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat