Fotoska | Fotografie studentů ITF

Fotografické práce studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Kavárna kina Hvězda, 25. července - 30. srpna 2014.
Vystavující autoři: Marcin Plonka, Michaela Spurná, Dagmar Vyhnálková.
Kurátor výstavy: Marek Malůšek.
  

Foto © Marcin Plonka, 650x433, 66.96 KBFoto © Marcin Plonka


Fotosky vnímáme jako fotografické záznamy částí filmového díla, které jsou ve většině případů určeny pro jeho propagaci a publikování v tištěných médiích. Zpravidla zachycují vrcholné momenty děje, které v kombinaci s tvářemi představitelů hlavních rolí nesou charakteristickou atmosféru filmu. Stávají se tak jakýmisi symboly fikce a snů světa filmu, které vábí a lákají potencionální diváky k hlubšímu poznání, další zkušenosti - ke zhlédnutí a prožití celého příběhu. V přeneseném významu můžeme za fotosku označit také snímky, které jsou směsicí esence tužeb a inscenací snů příběhu života. 
  

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat