Výstava Fotoska | Fotografie studentů ITF FPF SU v Opavě


Marcin Plonka 
Narozen 1986, Polsko.
Pracuje jako grafik na volné noze ve Velké Británii a v Polsku. Studoval Akademii výtvarných umění a designu ve Wroclawi, kde získal titul BFA. V současné době studuje fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Cestoval po více než 40 zemích na třech kontinentech. Jako designér byl nedávno vybrán jako jeden z 64 významných britských reklamních tvůrců podle nakladatelství Victionary. Pracoval pro klienty jako jsou Institut současného umění v Londýně, Nike, McDonald, Grazia, GQ nebo Samsung. Jeho fotografie se objevily na výstavách v Evropě, včetně Evropského měsíce fotografie v Berlíně (2013), Street Games exhibition v Leica Gallery ve Varšavě (2012), Grand Press Photo v Paláci kultury a vědy ve Varšavě (2012), Street Photography Now exhibitions ve Varšavě a Krakově, v Polsku (2012, 2013), PhotoVisa festivalu v Krasnodar, Rusko (2013).
              

Michaela Spurná
Narozená 1981, Olomouc.
Žije v Náměšti na Hané na Olomoucku. Vyučila se v oboru Kuchař – číšník a jako číšník několik let pracovala. Za mezník ve svém životě považuje narození dcery. Absolvovala tvůrčí fotografické kurzy České fotoškoly Svatopluka Klesnila v Olomouci, obor Výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři u Dity Pepe a Jaroslava Kociána v Ostravě a Fotoškolu Brno pod vedením Evžena Sobka, kde navštěvuje sekci Forever i v současnosti. V roce 2010 a 2011 získala ocenění v soutěži Czech Press Photo za soubory fotografií Karneval a Plays. V témže roce se stává studentkou Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Její tvorba je zaměřena na dokumentární a portrétní fotografii rodinného a venkovského života, přičemž středobodem zůstává dokument zachycující dceru Lauru.
          

Dagmar Vyhnálková
Vzdělání: od roku 2012 Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě (MgA.); 2011 – Photographic and Electronic Media Gray’s School of Art, The Robert Gordon University, Aberdeen, UK; 2011 – Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě; 2006 – Certificate III. in Multimedia Central College, Sydney, Australia. Zaměstnání: od roku 2012 Česká televize – fotoreportérka – film stills, backstage a reportáže, portréty; 2006 – 2011 spolupráce s britskými magazíny; soukromé fotografické zakázky. Ocenění: 2013 – Czech Press Photo, čestné uznání v kategorii Umění a zábava za soubor Cirkus Bukowsky; 2011 FRAME – finalistka; 2011 – British Petrol Fine Art Award,  ocenění za nejlepšího absolventa na Gray’s School of Art, The Robert Gordon University, Aberdeen, UK; 2011 – The Robert Gordon University Arts and Heritage Purchase Prize.
          

Ukázky prací z výstavy Fotosky

Ukázky prací z výstavy Fotosky

Foto © Marcin Plonka
Foto © Marcin Plonka
Foto © Marcin Plonka
Foto © Marcin Plonka
Foto © Marcin Plonka
Foto © Michaela Spurná
Foto © Michaela Spurná
Foto © Michaela Spurná
Foto © Michaela Spurná
Foto © Dagmar Vyhnálková
Foto © Dagmar Vyhnálková
Foto © Dagmar Vyhnálková
Foto © Dagmar Vyhnálková
Foto © Dagmar Vyhnálková

Instalace výstavy v kavárně kina Hvězda

Instalace výstavy v kavárně kina Hvězda

Pohled do instalace výstavy
Pohled do instalace výstavy
Pohled do instalace výstavy
Pohled do instalace výstavy
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat