Ohlédnutí 2010

Letošní, v pořadí již pátou bilanční výstavu fotografií Ohlédnutí 2010 provázelo ve srovnání s předešlými ročníky několik změn. Patrně nejviditelnější je dočasná změna výstavního prostoru. Volba předsálí Reduty, které užívá v době rekonstrukce kina Hvězda pro instalaci výstav hlavní organizátor a pořadatel Ohlédnutí Městská kina Uherská Hradiště, přinesla značné omezení rozsahu výstavy, a tím i nezbytnou redukci jednotlivých autorských souborů.

Novinkou je zřízení webových stránek http://ohlednuti.uh.cz/, které v budoucnu poslouží jako archiv jednotlivých ročníků. Zde jsou vedle organizačních a propagačních informací k nahlédnutí i galerie kompletních příspěvků fotografií od zúčastněných autorů. Nastává tak zajímavá situace, kdy je možné konfrontovat porotou redukovaný výběr fotografií, který představuje samotnou výstavu, a původní autorské soubory. Věřím, že se na pány porotce nikdo z autorů příliš nehněvá...

Zvláštností letošního ročníku byla také dočasná změna nastavení propozic výstavy, kterou organizátoři opět reagují na změněné podmínky související s rekonstrukcí domácích prostor kina Hvězda. Oproti předešlým ročníkům, kdy byly fotografie přijímány pouze „na papíře“, tak bylo letos možné zasílat fotografické příspěvky i v elektronické podobě, a zhotovení výstavy zajistil vlastním nákladem pořadatel.

Absence tisků fotografií či zvětšenin pochopitelně ztížila práci porotě, která několik hodin prohlížela a hodnotila nad monitorem počítače a s pomocí projektoru více než 200 fotografií od 21 autorů.

 

Foto Jan Skrášek | Požár v pivovaru, 650x434, 99.93 KBFoto Jan Skrášek | Požár v pivovaru

 

A jak lze jednotlivé autorské příspěvky přiblížit a charakterizovat? Tradičně věnovala řada autorů pozornost oblasti kultury, tématice folklóru a dodržování zvyklostí a místních tradic. Například kosení trávy v Buchlovicích či Michalské hody ve Starém Městě jsou události, na které s citem pro detail a jedinečnost okamžiku reaguje Antonín Vlk. Na „vrbecké kosení“ s humorem nahlíží František Gajovský. Podobně s nadsázkou zachycuje Jan Pohunek okamžiky setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině. Zvláštní, až absurdní situace a okamžiky zaznamenal bystrým okem fotožurnalisty při různých významných událostech společenského a kulturního života v regionu Pavel Bohun. Výtvarnější pohled na fašank v Komni představuje svými fotografiemi Anna Stránská. Nejrůznější momenty kulturního života v regionu přibližuje svými fotografiemi s akcentem na výrazné kompoziční řešení Miroslav Potyka. Tématům lidové kultury, hudby, tance a dodržování regionálních tradic se věnují i Aleš Duda, Albert Gottwald, Martina Hanusová, Petr Salinger, Marie Šuranská nebo Radovan Chvíla. Jiří Rohel otevírá svými dokumentárními snímky pohled do ateliéru a slévárny sochaře a výtvarníka Otmara Olivy.

Zajímavostí výstavy je reportáž pilota Alberta Orlity zachycující průběh převozu nového letadla L-410 z Kunovic na 12.500 km vzdálenou Kamčatku. Formou menšího konceptuálního cyklu se vyjadřuje Alžběta Chalivopulosová v souboru Májová návštěva Hradiště nebo Jaromír Orel v souboru Rok v humně. Subjektivní portréty, kterými na potřeby a pocity mladých lidí reaguje fotograf Martin Kašpar, nebyly bohužel do výstavy zařazeny z důvodu nedodržení pořadatelem stanovených propozic výstavy. Sportovní fotografii zastupují na výstavě především technicky kvalitní snímky Petra Salingera ze závodů dračích lodí v Ostrožské Nové Vsi. Subjektivní pohledy pod povrch dění folklórních a společenských událostí v rodné obci lze objevit v některých snímcích mladé fotografky Petry Hajdůchové. 

 

Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010

Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010 v prostorech Reduty v Uherském Hradišti

Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2010

 

Do výstavy Ohlédnutí 2010 se zapojili fotografové profesionální i zájmoví, odborně vzdělávaní i autodidakti. Fotografie samotné představují pestrou žánrovou mozaiku zasahující do nejrůznějších oblastí atmosféry a života nejen v regionu Uherskohradišťska. Při pohledu na výslednou instalaci výstavy v prostorech předsálí Reduty je jistě patrné, že úroveň většiny zastoupených prací je vyrovnaná, a hodnocení „nejlepších snímků“ postrádá smysl. To ani není cílem této přehlídky. I z tohoto důvodu se rozhodla porota ve složení Tomáš Ježek, Michal Stránský a já potvrdit nesoutěžní povahu výstavy Ohlédnutí 2010, a navrhnout pouze jediného kandidáta na Cenu poroty. Tím se stal pro letošní ročník Jan Skrášek. Jeho fotografický soubor zaujal porotce především jednotným rukopisem. Skráškův fotografický soubor není jen reportáží zachycující určitou událost či situaci, ale komplexnější zprávou přehodnocující subjektivním pohledem autora mnohdy i zdánlivě bezvýznamné situace v Uherském Hradišti a okolí v průběhu uplynulého roku. Jeho fotografie nejenom zobrazují a zachycují křehké okamžiky, ale také kritizují, srovnávají a kladou otázky...

V souvislosti s udělením Ceny poroty byla vyhlášena a odtajněna i další významná novinka. Jan Skrášek byl pořadateli výstavy vyzván k další spolupráci, jejímž vyústěním bude jeho samostatná autorská výstava realizovaná v počátku roku 2012 v nových výstavních prostorech kina Hvězda. Jan Skrášek si pro tuto výstavu, která bude zajištěna organizátory Ohlédnutí, zvolí své vlastní téma v rámci propozic projektu Ohlédnutí, kterému se bude věnovat v průběhu roku 2011. Pocta v podobě autorské výstavy spojená s vyjádřením důvěry poroty a pořadatelů bude nabídnuta autorům oceněných souborů i v následujících ročnících Ohlédnutí.

Domnívám se, že myšlenka bilančních výstav Ohlédnutí dokázala v poměrně krátké době potvrdit svůj význam, který mnohonásobně zhodnotí uplynulý čas. Daleko větší význam ale přikládám příležitosti setkání nad sklenkou vína a zavzpomínání. Vždyť pro to, aby bylo možné udržet správný směr na cestě dál, je nutné čas od času zastavit a ohlédnout se zpět tam, kde cesta započala. Na závěr chci vyslovit dík kolegům porotcům za jejich čas, nadšení a zájem, organizátorům za podporu a zajištění výstavy, ale především všem zúčastněným fotografům, nadšeným dokumentaristům a obdivovatelům života, kteří se neváhali o své zážitky podělit...

Marek Malůšek

 

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat