Ohlédnutí 2011

Ohlednuti2011.png, 650x308, 297.16 KB

Fotografování. Pro někoho koníček, pro jiného možná životní styl, prodloužená ruka vnímání, vášeň či způsob nahlížení na svět. Na konci procesu fotografování, této krásné, ale náročné záliby, vždy stojí předmět fotografie. Fotografie, která umožňuje uchovávat vzpomínky, vrcholné momenty a zaznamenat významné životní okamžiky. Fotografie, jako doklad minulého, nástroj sdílení pocitů, postojů a zážitků autora s dalšími lidmi… 

V současné době převládajících digitálních technologií je jen pramálo důvodů, proč fotografie uvést do života tiskem či zvětšováním. A tak jistě řada působivých snímků zůstává divákům navěky ukrytá v hlubinách pevných disků a nikdy nespatří světlo světa. Vznikají samozřejmě nové on-line komunity, kde se účastníci s anonymním chladem a bez znalosti souvislostí vyjadřují k fotografiím publikovaným na internetu. Já se ale nemohu zbavit dojmu, že sdílení společné radosti, vzpomínek a sounáležitostí takto není dostatečně přenositelné.

Proto jsem rád, že bilanční výstava Ohlédnutí začíná být stále víc vnímána také jako jakási otevřená platforma pro setkávání lidí se zálibou ve fotografování, která svými výstupy poskytuje dostatečný prostor pro konfrontaci. Že tomu tak jistě je, dokládá i zvyšující se počet přispěvatelů. Do letošního, šestého ročníku se registrovalo a soutěžní příspěvky doručilo 36 účastníků. Vedle samotné výstavy, jejíž vernisáž navštívil vskutku úctyhodný počet diváků, je zde i internetová prezentace http://ohlednuti.uh.cz, kde jsou k vidění kompletní autorské příspěvky i podoba samotné výstavy, a slouží také coby archiv předešlých ročníků Ohlédnutí. 

 

Foto Eva Malůšková | ze souboru Něco z Popelky, 650x433, 21.67 KBFoto Eva Malůšková | ze souboru Něco z Popelky

 

Patrně nejdůležitějším úkolem nás porotců je vybrat z doručených příspěvků jednotlivých autorů ty nejlepší fotografie, které spolu komunikují a jsou obsahově propojené, zhodnotit jejich technické kvality, a s ohledem na kapacitu výstavního prostoru sestavit podobu celé výstavy. I přes nesoutěžní povahu výstavy Ohlédnutí udělují porotci ceny poroty, kterou chtějí vzdát uznání autorům souborů, které jsou výjimečné hloubkou zkoumání zvoleného tématu či jedinečným způsobem vidění.

Prvním oceněným autorem je Jiří Rohel. Jeho soubor „Lití bronzu u Otmara“ potvrzuje znalost prostředí i vztah autora ke zvolenému tématu, a vybrané fotografie v sobě nesou magickou atmosféru jednotlivých fází odlévání. Překvapením pro porotce byl příspěvek Lukáše Macha. Jeho snímky, které jsou více obrazové než obsahové, zobrazují zdánlivě všední momenty, například výlov rybníka, pasoucí se ovce či kozy nebo zamlžený břeh přístaviště. Společně je pojí zvláštní cit pro jedinečnost okamžiku podtržený technickým řešením a černobílým podáním fotografií. Soubor třetího oceněného autora se jmenuje „Všude dobře, doma folklor“. Pavel Popelka v něm nahlíží na oblast folklóru s jistou dávkou nadhledu a jeho fotografie mohou vyvolávat dojem zvláštní „filmové“ atmosféry. Někdy se jeví více „inscenované“, jindy budí dojem výsledku práce skrytého pozorovatele. Zvláštní působení umocňuje i práce s kompozicí a perspektivou podtržená vhodným užitím výřezů. Posledním oceněným autorem je Štěpán Šupka, který představil časosběrný dokument zachycující ve stanoveném konceptu demolici budovy porodnice v uherskohradišťské nemocnici a následnou proměnu tohoto místa. Autora k tématu pojí osobní vazba, jelikož tento objekt stavěl jeho pradědeček stavitel Antonín Šupka. Pro mne se tento soubor fotografií stává jakýmsi symbolickým pomníčkem místu, z nějž vychází má životní dráha a je rovněž začátkem cesty života tisíců dalších lidí...

 

Instalace výstavy Ohlédnutí 2011

Instalace výstavy Ohlédnutí 2011 v prostorech Galerie kina Hvězda

Instalace výstavy Ohlédnutí 2011_01_resize.jpg
Instalace výstavy Ohlédnutí 2011_02_resize.jpg
Instalace výstavy Ohlédnutí 2011_03_resize.jpg
Instalace výstavy Ohlédnutí 2011_04_resize.jpg
Instalace výstavy Ohlédnutí 2011_05_resize.jpg
Instalace výstavy Ohlédnutí 2011_06_resize.jpg
Ohlédnutí 2011, panel porotců_resize.jpg

 

V loňském roce udělila porota poprvé zvláštní ocenění - cenu laureáta výstavy Ohlédnutí 2011, kterou získal Jan Skrášek. Na základě kvalit jeho souboru barevných dokumentárních fotografií vyslovila porota autorovi důvěru a zároveň jej vyzvala k další spolupráci, jejímž výsledkem je samostatná autorská výstava dokumentující kácení stromů ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Produkci této výstavy, která je instalována na osmi panelech v prostoru kinokavárny, zajistili organizátoři Ohlédnutí Městská kina Uherské Hradiště ve spolupráci s občanským sdružením FotoMosty a dalšími subjekty. Výstavu doplňuje text Zdeňka Kadlčíka z občanského sdružení Chraňme zeleň.

Ocenění laureát výstavy Ohlédnutí porota udělila i v letošním roce. Získala jej Eva Malůšková za soubor „Něco z Popelky“, který registrovala pod pseudonymem Eva Marková. Její soubor fotografií vypráví s pomocí mnoha výtvarných detailů příběh malé holčičky, která v jednotlivých obrazech nahlíží zasněnýma očima do světa pohádek pro dospělé. Porota ocenila pevnou stavbu a ucelenou formu souboru nesoucí srozumitelně se odvíjející dějovou linii, práci se světlem a s výrazovými prostředky fotografie, ale především schopnost vidění, se kterým autorka promítá obsah sdělení do svých fotografických obrazů.

 

Foto Pavel Popelka | ze souboru Všude dobře, doma folklor, 650x433, 57.01 KBFoto Pavel Popelka | ze souboru Všude dobře, doma folklor

 

Je zjevné, že celková úroveň výstavy Ohlédnutí 2011 je velmi dobrá a to ve všech zastoupených žánrových oblastech. Dokladem toho jsou například krajinářské fotografie Františka Gajovského s užitím výrazné postprodukce, nebo soubor černobílých portrétů „Děcka ze Slovácka“ Dušana Dufky, jehož působení umocňuje nejenom tónování, ale i stylizace dětských modelů, celková kompozice a využití rekvizit a prostředí. Milan Zámečník přináší profesionálně zpracované pohledy na vrcholné výkony ve světě sportu. V oblasti dokumentu a reportážní fotografie, který je s ohledem na zaměření výstavy zastoupen nejčetněji, se sešla řada výtečných příspěvků. Oblast folklóru a lidových tradic ve svých fotografiích přehodnocuje například Bob Gajdoš, Jiří Machálek, Petr Salinger, Radovan Chvíla, František Blaha, Antonín Vlk nebo Albert Gottwald. Aleš Duda, Magdalena Petráková nebo Radovan Válek přinášejí mimo jiné subjektivní průhledy do nočního života, momentky mezidějů a mezistavů s připomenutím různých koncertů a kulturních akcí. Soubory fotografií Evy Hudečkové, Lucie Dudové, Marie Šuranské nebo soubor „Hradišťská zastavení“ Jaroslava Petříka nesou čitelnou linii konceptu nebo zvoleného úhlu nahlížení na fotografovanou problematiku. Výstava Ohlédnutí 2011 prezentuje i práce profesních fotožurnalistů Miroslava Potyky, Pavla Bohuna nebo Martina Nevyjela. Není zde možné podzvednout kvality fotografií všech autorů, kteří poskytli své fotografie pro letošní první výstavu v kině Hvězda. Rád bych ale všem ještě jednou poděkoval a vyjádřil své uznání především za to, že dokázali v současné uspěchané době a v období předvánočního shonu najít čas pro přípravu fotografií a podpořili tak myšlenku společného zamyšlení a ohlédnutí za uplynulým rokem. Děkuji také kolegům porotcům za jejich obětavou práci a především organizátorům za podporu a zajištění výstavy.

Za porotu Ohlédnutí 2011 Marek Malůšek.

 

Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011

Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011

Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011
Josef Korvas za MKUH
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011
Tomáš Ježek, porotce Ohlédnutí
Tomáš Ježek za porotu přehlídky Ohlédnutí
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011
Michal Stránský za porotu
Nejmladší účastnice výstavy Madalena
Laureátka Ohlédnutí 2011 Eva Malůšková
Zahájení výstavy Ohlédnutí 2011
Laureát Ohlédnutí 2010 Jan Skrášek
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat