Rodinné album 1980 / 2015

26. června–17. července 2015
Kinokavárna, Kino Hvězda, Uherské Hradiště
V pátek 17. července v 17 hodin proběhne dernisáž, které se zúčastní autoři obou výstav
a také sociolog a vysokoškolský pedagog Jiří Siostrzonek, který uvede tematickou přednášku O fotografii jinak.

Projekt žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Uherském Hradišti oddělení Fotografie a nová média sleduje proměny, kterými prošla estetika rodinného alba, transformace symbolů doby či změny, které sebou nutně přináší demokratizace média fotografie. V instalaci žáci využili aktuální fotografie, ale i archivní materiál, který vznikl v době dospívání jejich rodičů.            

Album_02.jpg, 650x456, 293.00 KB


Předmětem zkoumání, nebo možná lépe pozorování, byl obsah a význam rodinného alba. Soubor vybraných fotografií uspořádaných do podoby knihy. Po desetiletí dává fotografiím řád, chronologii a naraci. V současné zrychlené době charakteristické publikováním a sdílením digitálních záběrů na online webových aplikacích (např. rajče, flickr nebo google+) může takový objekt patrně působit přinejmenším archaicky. Každé album (i to online) je ohraničeno začátkem a koncem, tedy okamžiky, kdy konkrétní člověk učiní své rozhodnutí začít či přestat třídit a organizovat zastavené obrazy světa, které nesou informace o tom, kdo a co je pro něj v danou dobu jeho bytí významné.

Album_01.jpg, 650x451, 199.01 KB


Představený koncept nepostihuje všechny specifické rysy tohoto fenoménu. Jakýmsi nezřetelným ohraničením při výběru snímků pro uspořádání expozice se stala oblast vlastní rodiny žáků a nejbližších přátel. Fotografie pochází ze dvou období - z období dospívání rodičů a z aktuálních materiálů, které jejich rodinní příslušníci a nejbližší přátelé aktuálně prezentují především na facebooku - novodobé podobě alba. Archivní materiály pochází z více rodinných alb zapůjčených od rodičů a prarodičů žáků. Při výběru snímků byl důraz kladen nejenom na obsah fotografií (např. móda, stejnokroje, účesy, stylizace při fotografování, charakteristické dobové události a proměny symbolů), ale i na samotné provedení snímků (charakteristické rysy momentky a ateliérové produkce, demokratizace fotografie a přechod média do rukou nejmladší generace, nedokonalosti pojící se s dobovou amatérskou fotografií, využití editačních online nástrojů a další).
               

Album_05.jpg, 650x366, 202.52 KB


Vzniklá komparace tak sleduje nejrůznější odlišnosti podoby starých a nových snímků. Nejde ale jen o primární změny, které s sebou přináší samotný vývoj techniky a usnadnění komunikace, ale například i o to, v jakých situacích se rodiče žáků oproti dnešní generaci zachycovali, jaké hodnoty dávali dříve na odiv a snažili se ve fotkách zvěčnit a jak výrazné proměny našeho vizuálního vnímání přinesla dostupnost média fotografie.
Pro dokonalé postihnutí všech jevů, které se s problematikou proměny rodinného alba pojí, by bylo zapotřebí většího prostoru a také delší doby zkoumání na širším vzorku respondentů. Expozice připravená pro Kinokavárnu Hvězda je tedy spíš jakýmsi otevřením tématu, u kterého se divák může pousmát třeba nad zašlou slávou starých časů nebo zamyslet nad hodnotami stálými a přetrvávajícími...
Marek Malůšek. 

Album_06.jpg, 650x366, 215.87 KB


Na projektu spolupracovali žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště oddělení Fotografie a nová média Terezie Fojtová, Iva Gejdošová, Zuzana Hejdová, Aneta Jindrová, Adéla Juřičková, Jakub Lukeš, Vojtěch Martásek, Matěj Pecháček, Kateřina Poláchová, Jan Stindl, Petra Šiková, Barbora Šocová, Barbora Valentová, Kateřina Zábojníková. Pedagogické vedení Marek Malůšek.
 

Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015

Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015

Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015
Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015
Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015
Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015
Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015
Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015
Ukázky fotografií z výstavy Album 1980 / 2015
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat