O výstavě Odpoledne s prarodičem


Je více než obvyklé, že podceňujeme význam setkávání s lidmi nám nejbližšími. Čas strávený v rodinném kruhu se sourozenci, rodiči či prarodiči považujeme za všední samozřejmost. Přitom si neuvědomujeme křehkost a neopakovatelnost těchto momentů v toku plynutí času a prchavost, která je tak blízká našim vzpomínkám. Rodiče, kteří chtějí zachytit první krůčky nebo slůvka svého dítka, se často až fanaticky soustředí na utváření fotografické či video dokumentace. Jejich touha spoutat a uchovat okamžiky štěstí a lásky je mnohdy tak silná, že pro ni ony vzácné chvíle nedokážou ani naplno prožívat. S přibývajícím věkem jejich ratolestí pozvolně intenzita dokumentaristické potřeby opadá, až často nakonec vymizí docela. Náš život nezbytně překryjí stereotypy a my postupem času přestáváme vnímat podoby vztahů, přehlížíme charakteristické rysy chování nejbližších a neuvědomujeme si plně jejich výjimečnost a jedinečnost. Přitom si jistě zaslouží všichni stále stejnou pozornost.
                 

Foto © Kateřina Poláchová, 650x432, 338.06 KBFoto © Kateřina Poláchová


Cílem fotografického projektu Odpoledne pro prarodiče bylo strávit den či jeho část spolu s některým z prarodičů a vytvořit v průběhu tohoto setkání soubor fotografií. Vznikly tak rozmanité obrazové výpovědi, které zachycují tváře, nejrůznější děje, místa, předměty, vůně, chutě či pocity. Právě tyto obrazy mohou být nositeli vzpomínek a bezesporu budou mít pro každého z mladých autorů postupem času narůstající hodnotu.
                

Foto © Vojtěch Martásek, 650x433, 332.98 KBFoto © Vojtěch Martásek


Tyto subjektivní výpovědi ale zároveň jako celek dokládají podoby života nejstarší generace lidí v současné době. Výstavní soubor jako celek může být podnětem pro zamyšlení, probudit pousmání, ale také může posloužit coby pomyslné kritické zrcadlo společnosti a především nám samotným.

Kurátor výstavy Marek Malůšek.
                                    
 

Ukázky prací z výstavy Odpolede s prarodičem

Ukázky prací z výstavy Odpolede s prarodičem

Foto © Adéla Juřičková
Foto © Adéla Juřičková
Foto © Aneta Jindrová
Foto © Aneta Jindrová
Foto © Barbora Šocová
Foto © Barbora Valentová
Foto © Barbora Valentová
Foto © Jan Stindl
Foto © Iva Gejdošová
Foto © Iva Gejdošová
Foto © Jakub Lukeš
Foto © Katka Poláchová
Foto © Katka Poláchová
Foto © Petra Šiková
Foto © Terezie Fojtová
Foto © Terezie Fojtová
Foto © Vojtěch Martásek
Foto © Zuzana Hejdová
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat