Na cestě | On the Road

20. června - 20. července 2014
Výstavní prostory kina Hvězda

Jindřich Čermák, Petr Drábek, Marek Malůšek, Václav Němec, Josef Moucha, Michal Popieluch, Martin Wágner.

Zahájení výstavy fotografií a setkání s autory se uskuteční v pátek 20. června 2014 od 17.30 hodin. Součástí vernisáže bude i pokus o další vystoupení příležitostného hudebního uskupení Vernisážový orchestr.
 

Plakát.jpg, 650x460, 102.42 KB


Putovní výstava Na cestě - On the road je přehlídkou fotografií sedmi fotografů, kteří do své volné tvorby více či méně zařazují záběry, které jsou nasnímány během jízdy dopravními prostředky. Na výstavě jsou zastoupeni, jak autoři, jejichž pohled je spíše dokumentárního rázu, tak i tvůrci, kteří inklinují k expresivnější formě vyjádření svých pocitů z cesty. Někdo fotografuje z pozice řidiče, jiní se nechávají vozit a fotografují z bočních oken vozidel. Někteří vystavující umělci nepopírají inspiraci beatnickou literaturou a automobil, vlak či loď je pro ně únikem z civilizace, pro jiné je automobil či vlak nutnost či pracovní nástroj jak se posunout z bodu A do bodu B. Pojítkem, které však všechny spojuje je pocit a nálada, kterou při jízdě zažívají. Část vystavujících fascinuje barva, určitá monochromatičnost „cesty“, jiní hledají na své cestě příběhy, jakési útržky z „palubního deníku“, okamžiky, v nichž se vizualita otevírá interpretaci, imaginaci a osobnímu pocitu, cesta se zde stává faktem i stavem nitra. Výstava se snaží ukázat celé spektrum pohledů, kdy každý z autorů má svůj specifický pohled na fenomén cesty, cestování, dálek, toulání se a hledání osobní svobody.

Václav Němec - dramaturg výstavy
 

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat