Výstava O důvod více III.


V roce 2011 v souvislosti s 20. výročím existence Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě vyvstal nápad představit ve výstavních prostorech kina Hvězda v Uherském Hradišti tvorbu jeho absolventů, kteří již aktivně působí v uměleckém provozu, ale i současných studentů této významné instituce, která nabízí vysokoškolské vzdělání v oblasti fotografie. Klíčem pro výběr vystavujících byl jejich přímý vztah k městu Uherské Hradiště a jeho blízkému okolí - někteří z nich se zde narodili, jiní zde bydlí, nebo na Střední škole uměleckoprůmyslové absolvovali svá středoškolská studia. Na výstavě s příznačným názvem „O důvod více“ (k setkání), která byla záměrně naplánována do adventního času, se v rámci vernisáže provázené tóny cimbálové muziky společně setkalo 18 vystavujících. Nejstarší z nich absolvoval Institut v roce 1990, tedy ještě v době, kdy neposkytoval akreditované vysokoškolské vzdělání, a výuka byla stále organizována pod Svazem českých fotografů (první posluchači nastoupili do prvního ročníku bakalářského studia 8. září 1990). „Služebně“ nejmladší vystavující byla jen nedávno přijatá do prvního ročníku bakalářského studia. Veřejnost tak měla jedinečnou příležitost seznámit se s tvorbou i samotnými autory, jejichž profesní život se i přes blízký vztah k uherskohradišťskému regionu mnohdy odehrává jinde.

Na první výstavu, která se stala základem koncepce výstavního cyklu „O důvod více“, navázala v prosinci 2012 další, která představila tvorbu osmi studentů a čerstvých absolventů Ateliéru reklamní fotografie FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ten jen krátce před tím oslavil deset let své činnosti v rámci zlínské Fakulty multimediálních komunikací. Zahájení výstavy byl přítomen i zakladatel ateliéru a současný pedagog prof. Pavel Dias.

 

Foto © František Chrástek
Foto © František Chrástek
Foto © Lucie Chrástková
Foto © Lucie Chrástková
Foto © Jana Smahelová
Foto © Jana Smahelová
Foto © Tomáš Dostálek

 
V pořadí třetí výstava cyklu představuje tvorbu absolventů nejstarší české vysoké školy poskytující vysokoškolské vzdělání v oboru fotografie - Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. O možnost samostatného studia fotografie na FAMU se zasadil v roce 1975 prof. Ján Šmok, ale studovat fotografickou specializaci na Katedře filmového a televizního obrazu bylo možné již od roku 1960. Nová Katedra umělecké fotografie si velmi brzy získala své dobré jméno u nás i v zahraničí. Mezi jejími pedagogy se vystřídaly vedle Jána Šmoka osobnosti jako např. Jaroslav Bárta, Vladimír Birgus, Pavel Dias, Anna Fárová, Jindřich Štreit nebo Miroslav Vojtěchovský. Neméně známá jsou také jména mnohých absolventů, např. Michaela Brachtlová, Karel Cudlín, dvojice Viktor Fischer a Alena Dvořáková, Aleš Kuneš, Pavel Mára, Ivan Pinkava, Jan Pohribný, Štěpánka Stein, Pavel Štecha, Tono Stano a celá řada dalších.

Zatímco se část autorů vystavujících na první výstavě z cyklu „O důvod více“ vzájemně seznámila až u skleničky dobrého vína při vernisáži, je tomu jinak u výstavy aktuální, která představuje tvorbu čtyř absolventů Katedry fotografie FAMU. Fotograf a majitel Q studia František Chrástek, který absolvoval v roce 1981, představí výběr ze svého nového cyklu Objekty. Rovněž fotografka Jana Smahelová, dlouholetá pedagožka a zakladatelka oboru Užitá fotografie na hradišťské Střední uměleckoprůmyslové škole, představí výběr ze své tvorby. Mezi její středoškolské studenty dříve patřili i další dva vystavující - Lucie Chrástková a Tomáš Dostálek. Čtyři osobnosti výtvarné a tvůrčí fotografie, čtyři autoři, které spojuje nejen studium stejné školy a vztah k Uherskohradišťsku, ale i přátelství či rodinné vztahy. O důvod více pro společné setkání.

Marek Malůšek.

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat