Prezentace oddělení Fotografie a nová média Základní umělecké školy Uherské Hradiště v rámci akce FOTO - SADY

 

Jedinečná možnost zhlédnout ukázky vybraných projektů a prací od otevření oddělení Fotografie a nová média do současnosti.

Pátek 31. 5. a sobota 1. 6. 2013 ve 21.00 hodin
Letní kino Smetanovy Sady, Uherské Hradiště
Městská kina Uherské Hradiště

Základní umělecká škola Uherské Hradiště se v současné době řadí se svými téměř 1700 žáky k největším v České republice. Od roku 2002 nabízí vedle možnosti vzdělávání v oblasti hudby, tance a dramatické výchovy v rámci výtvarného oboru také studium fotografie, které je určeno jak žákům mladším, tak i studentům středních škol.

Výuka je zaměřena na klasickou i digitální fotografii, bitmapovou grafiku, základy animace i práce s videem. Hlavním cílem je rozvíjení tvořivosti, schopnosti týmové spolupráce a seznámení žáků se základy technologie moderních médií a historií i aktuálními tendencemi ve výtvarné kultuře. Je realizována především formou konceptuálních a výtvarných projektů, které s pomocí fotografie zkoumají širší souvislosti s důrazem na představení výstupů ve veřejném i galerijním prostoru.

Prezentace v rámci akce Městských kin Uherské Hradiště „FOTO – SADY“ nabízí jedinečnou možnost zhlédnout ukázky vybraných projektů a prací od otevření oddělení Fotografie a nová média do současnosti.

Městská kina Uherské Hradiště

  

© Anna Neoralová | Ze souboru "Cafe Portal", absolventská práce 2012, 650x490, 270.61 KB© Anna Neoralová | Ze souboru "Cafe Portal", absolventská práce 2012
© Lucie Doležálková | Ze souboru "O Malém princi", absolventská práce 2012, 650x434, 146.62 KB© Lucie Doležálková | Ze souboru "O Malém princi", absolventská práce 2012
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat