Text k výstavě

Strašidelná výstava v podzemí Uherského Hradiště. Žáci Základní umělecké školy se spřátelili s přízraky.
IMG_5150_resize.jpg, 650x433, 61.65 KB


Vlhko, chlad, úzkost či pocit strachu. To jsou pocity a prožitky, které mohou provázet návštěvníky neobvyklé výstavy vytvořené žáky Základní umělecké školy Uherské Hradiště, která bude instalována v prostorech jedné z nejvýznamnějších kulturních památek města Uherské Hradiště - ve sklepení Františkánského kláštera (Státní okresní archiv Uherské Hradiště).

Labyrint podzemních chodeb, vlhké klenuté sklepení, příšeří protkané zvuky kapající vody. Zkrátka prostory pro pořádání výstav zcela nevhodné. Volba je to ale záměrná, výstava totiž reaguje na tajemné příběhy a pověsti města Uherské Hradiště...

Uherské Hradiště, historické a kulturní město s podmanivou až svůdnou atmosférou. Metropole Slovácka, jejíž ulice jsou stále rušné a plné života. Honosí se pestrostí barev tónů, krojů a fotbalových dresů. Tak krásné město si zaslouží, aby jej po setmění přikryla rouška tajemství, pod níž ožívají strašidelné příběhy, které mohou být příčinou ježení vlasů, tuhnutí svalové hmoty či vyražení husí kůže po celém posluchačově těle. Opomenuté příběhy, v nichž vyvstávají přízraky a postavy z dob dávno minulých...

Jednoho dne začali žáci Výtvarného oboru oddělení Fotografie a nová média Základní umělecké školy Uherské Hradiště tyto příběhy sbírat, vyptávat se prarodičů a hledat ve starých zaprášených knihách. Vyučování se rázem proměnilo na černou hodinku, a při svíčkách si žáci vzájemně vyprávěli strašidelné příběhy, při nichž se tajil dech a krev tuhla v žilách. Ulicemi města rázem začaly projíždět ohnivé kočáry bez kočího vezoucí zbledlého umrlce, bochníky chleba se zčistajasna měnily v kameny a Jezuiti chtěli za každou cenu vydat své poklady ukryté v podzemních chodbách...

Žáci se tedy obrátili s prosbou o pomoc na historičku Slováckého muzea PhDr. Blanku Rašticovou, s jejíž pomocí se pověsti a vyprávění opřely o historické události a najednou byly snad méně strašidelné. A tak začal rozsáhlý výtvarný projekt, na jehož konci stojí pokus o volnou fotografickou ilustraci pověstí a vyprávění města Uherského Hradiště.

A věřte, že to byla cesta plná nezdarů a hledání. Zachytit fotoaparátem strašidla totiž není nijak snadné. Paleta užitých vyjadřovacích prostředků a technik byla skutečně pestrá. Žáci vyzkoušeli zápalné šňůry a pyrotechniku, kreslení světlem, rentgenové materiály, světlocitlivou emulzi i digitální montáž. Občané města tak měli možnost vidět tajemná světýlka u hradeb či hořící Matyášovu bránu. Vše ale selhalo...

Nakonec nezbylo nic jiného, než požádat o pomoc samotná strašidla a vypravit se za nimi do míst, kde se po staletí ukrývají. A tak žáci navštívili s fotoaparáty Jezuitskou kolej, podzemí Františkánského kláštera i věž Staré radnice. Ti odvážnější přečkali zamčeni několik nocí v Kapli sv. Šebestiána. Konečně se dostavily úspěchy. Těm nejtrpělivějším se nakonec podařilo s přízraky spřátelit a některé dokonce přesvědčit, aby se nechaly vypodobnit...
 

IMG_5218_resize.jpg, 650x433, 98.91 KB


Pokud se rádi bojíte a nebojíte si hrát, přijďte se podívat na vyvrcholení projektu v podobě instalace v podzemí Františkánského kláštera. Při vstupu dostanete lucernu, s níž můžete v očekávání výtvarného prožitku sestoupit do chladu podzemních kobek. Ti, kteří se z temných hlubin vrátí zpět, obdrží jako ocenění za statečnost originální sborníček pověstí města Uherské Hradiště. Nenechejte si ujít tuto jedinečnou příležitost...

Poděkování patří všem, kteří napomohli realizaci projektu, především panu místostarostovi Mgr. Evženu Uhrovi, pracovníkům Slováckého muzea PhDr. Blance Rašticové a Mgr. Ivetě Mátlové, pracovnicím Oddělením architektury města Uherské Hradiště Ing. arch. Radce Borunské a Libuši Hradilové a řediteli Státního okresního archivu Uherské Hradiště Mgr. Lukáši Čoupkovi, Ph.D..

Marek Malůšek

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat