Zimní kino


Projekce na zeď kostela ve Františkánské ulici v Uherském Hradišti.
21. a 22. prosince 2012.

Při projekci proběhl záznam rozhovorů s kolemjdoucími. Sběr tohoto materiálu poslouží žákům coby základ pro tvorbu dokumentu o změnách v prožívání a vnímání symboliky Vánoc.


Dopis žákům Výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

Vánoce dle mého názoru v posledních letech postupně proměňují svůj kabátek. Pro mnohé lidi je symbolika skromnosti a obdarovávání překryta honbou za blahobytem a kletbou marnivosti. Zlaté prasátko a hvězdičku uvnitř jablka nahradila řada neuvěřitelných kýčů a zrůdných monster v podobě loupeživých Santů šplhajících po laně do domovů nic netušících lidí vyhlížejících Ježíška, svítících objektů v korunách listnatých stromů připomínajících ztroskotání UFA, či mnoha popartově vzhlížejících vánočních doplňků zhotovených v Číně s toxických barvonestálých plastů…

Proto, abychom si ověřili pravdivost této povrchní úvahy jsem se rozhodl, že spolu provedeme malý audiovizuální experiment, který zhodnotí křehkou hranici vkusu přiškrcenou sentimentem vánočních popěvků a vůní purpury a punče. Rád bych v našem posledním předvánočním setkání uspořádal v Uherském Hradišti zimní kino, ve kterém promítneme naši vlastní animaci sestavenou z fotografií zobrazujících vánoční výzdobu a doplňky… MM.
 

Zimní kino | 21. a 22. prosince 2011

Zimní kino | 21. a 22. prosince 2011

Zimní kino
Zimní kino
Zimní kino
Zimní kino
Zimní kino
Zimní kino
Zimní kino
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat