Výstava Jižní Město


Jaromír Čejka představí v Uherském Hradišti jeden z nejkvalitnějších dokumentárních fotografických projektů, které v 80. letech dvacátého století u nás vznikly a který jistě bude pro řadu návštěvníků silným zážitkem. Teprve nyní, s odstupem času, můžeme ocenit jeho univerzální nadčasovou platnost, obsahovou i formální kvalitu. Čejkův dlouholetý cyklus je velkým apelem k nezaujaté diskuzi o životě části společnosti, která své sny a realitu odžívala v existenciálních veřejných prostorách nedokončených sídlišť na konci minulého století. Mohlo by se zdát, že pohled na život v sídlištích je již jednou provždy zakotven v klauzuli o nejhorším možném bydlení o společenské i lidské degradaci. Ale při hlubším a poctivějším rozkrývání obrazového poselství Jaromíra Čejky zjistíme, že tento jednostranný pohled je v podstatě stereotypem, ustálenou mantrou, která v té nejjednodušší podobě zakotvila v přístupu k interpretaci života lidí na sídlištích. Lucie Zadražilová v publikaci doprovázené Čejkovými fotografiemi k tomu dodává: „Proč by vlastně měl být život na sídlišti horší než kdekoliv jinde? Život přece rozmanitý a neexistuje lepší nebo horší životní styly, hodnoty a orientace. Sídliště se stala neoddělitelnou součástí tkáně měst. Jako každá jiná městská čtvrť se potýkají s problémy, ale mají i specifika a klady, a proto pro své obyvatele představují domov. Nezbývá tedy než dát za pravdu Arch. Davidu Vávrovi, který velmi výstižně píše: „Na druhé straně i v panelových domech se odehrávají lidské životy, jež přinášejí určité radosti. Nemůžeme lidem šmahem zničit i tento jakkoliv zvláštní model. I tam se rodí štěstí.“

 

Foto © Jaromír Čejka., 650x434, 144.61 KBFoto © Jaromír Čejka.


Jaromír Čejka se narodil v 15.4.1947 v Miroslavi na jižní Moravě. Maturoval na SPŠ elektrotechnické v roce 1966 a pak vykonával různá povolání (řidič, osvětlovač, asistent kamery, fotograf, uklízeč). Malou kamerou Mikroma fotografoval příležitostně od poloviny 60. let. Jeden z prvních silnějších kontaktů s fotografií se odehrál v srpnových dnech roku 1968. Iniciační zážitek pro jeho rozhodnutí věnovat se intenzivně fotografii však mělo zhlédnutí filmu Michelangela Antonioniho Zvětšenina v roce 1969. Poté studoval dálkově Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů v Brně v letech 1971 – 74. Ve vzdělávání pokračoval v externí formě na FAMU v Praze na katedře fotografie v letech 1976-83, kde jej výrazně ovlivnil pedagog Pavel Štecha.
   

Foto © Jaromír Čejka., 650x432, 123.17 KBFoto © Jaromír Čejka.


Od roku 1983 pracuje Jaromír Čejka ve svobodném povolání, pro Art Centrum dokumentuje práce Studia Shape. Po roce 1990, kdy tisk poskytoval velké možnosti k publikování fotografií, obrazových esejů, spolupracoval s redakcí Lidových novin, Fórum, Přítomnosti, Prostoru, Zdravotnických novin, Architekta, Respektu, Literárních novin. Pro studie územních plánů dokumentoval vesnice na Příbramsku v součinnosti se sociálním ekologem Bohuslavem Blažkem, architektem Ivanem Plickou a sociology. Po roce 2000 navázal pracovní kontakt s ČTK a se Studiem JB v Lomnici nad Popelkou . Realizoval řadu fotografických projektů, mezi nejvýznamnější patří dokumentace pražského sídliště „Jižní Město z přelomu 70. a 80. let dvacátého století. V současné době realizuje fotografickou dokumentaci pro projekt Uměleckoprůmyslového musea v Praze „Panelová sídliště v České republice“.
                

Práce ze souboru Jižní Město. Foto © Jaromír Čejka.

Práce ze souboru Jižní Město. Foto © Jaromír Čejka.

Ukázky ze souboru Jižní Město. Foto ©  Jaromír Čejka.
Ukázky ze souboru Jižní Město. Foto ©  Jaromír Čejka.
Ukázky ze souboru Jižní Město. Foto ©  Jaromír Čejka.
Ukázky ze souboru Jižní Město. Foto ©  Jaromír Čejka.
Ukázky ze souboru Jižní Město. Foto ©  Jaromír Čejka.
Ukázky ze souboru Jižní Město. Foto ©  Jaromír Čejka.
© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat