Obor Užitá fotografie a media na SUPŠ sv. Anežky České

  
Užitá fotografie a media | Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově
ŠVP: Užitá klasická a digitální fotografie
Vedoucí oboru: MgA. Jan Mahr
         

Foto © Michael Kalab, 360x420, 85.84 KBFoto © Michael Kalab


Obor Užitá fotografie a média je jedním ze šesti výtvarných oborů na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově. Cílem studia je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu studentů a poznání tvůrčí i technické stránky digitální i klasické fotografie a pochopení role média fotografie ve společnosti.

Studenti oboru Užitá fotografie a média se naučí během prvních dvou let ovládat klasickou fotografickou techniku, své práce realizují na černobílý i barevný fotografický materiál na malém, středním i velkém formátu. Ve vyšších ročnících si prakticky osvojí způsoby a principy práce s digitální fotografickou technikou a následné softwarové zpracování digitálního obrazu. Studenti se seznamují s kompletní nabídkou fotografických disciplín a jejich realizací, např. fotografování architektury, ateliérový portrét, fotografie skla, reklamní fotografie, fotografický dokument, reportáž apod. Využívají své znalosti z písma, vytvářejí katalogy, plakáty, kalendáře, obaly na CD, vlastní portfolia s konečnými výstupy pro tisk. V průběhu studia si osvojí základy práce s videem. Nedílnou součástí studia jsou také dějiny umělecké i komerční fotografie.

Absolvent oboru Užitá fotografie a média je připraven pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol zaměřených na fotografii či média a rozvíjet dále svou kreativitu a svobodné umělecké myšlení. Nebo se podle osobních předpokladů může uplatnit v široké oblasti profesionální fotografické tvorby - zejména ve fotografických ateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích. Může se také uplatnit v redakcích periodik (reportér, editor, art direktor), nakladatelstvích, v oborech vědecké a technické fotografie nebo jako samostatný kreativní fotograf. Hlavním cílem je především vychovat studenty k samostatnému myšlení.

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat