Ateliér reklamní fotografie

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

V současné době již patnáctiletá historie Ateliéru reklamní fotografie započala v roce 1997 založením Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací, který byl součástí zlínské Technologické fakulty VUT v Brně. Zakladatelem a prvním vedoucím ARF v rámci Fakulty multimediálních komunikací (založené v r. 2002) se stal, spolu s Mgr. Pavlem Koskem, který vzápětí odchází, prof. Pavel Dias, dlouholetý pedagog Katedry fotografie pražské FAMU, člověk se Zlínem bytostně spjatý. Od roku 1999 je vedoucím ateliéru doc. Jaroslav Prokop

Studenti jsou od počátku vedeni ke kreativní užité fotografii, především reklamní a módní, ale významný prostor je jim dáván i pro volnou tvorbu. Specifikem studia je úzká provázanost s ostatními obory fakulty zaměřenými na reklamní tvorbu, multimédia a design: především s ateliérem Grafický design, ale také s obory Prostorový design, Design oděvu, Animace a Audiovize nebo Marketingové komunikace. Zařazením do produkčních skupin a prací v součinnosti se školní reklamní agenturou se studenti učí týmové práci, řeší modelové úkoly, které se blíží realitě budoucího života profesionálního fotografa.

Velmi důležitou a živou součástí studia je také úzká spolupráce se zahraničními akademiemi umění (Akademia Sztuk Pięknych, Katowice; Universität Hildesheim; Fachhochschule Dortmund; Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava...). Během existence ARF se podařilo zrealizovat několik společných fotografických projektů, které kromě workshopů a plenérů poskytly i možnost finálních výstavních prezentací studentských prací.

 

Foto Petra Hajdůchová | ze souboru Při západu, 650x433, 245.08 KBFoto Petra Hajdůchová | ze souboru Při západu


Velký důraz v programové skladbě výuky ateliéru je kladen na teoretické předměty (Dějiny fotografie, Současné tendence fotografie), kde se studenti kromě seznamování s vývojem a novými trendy fotografického jazyka učí, jak prezentovat svojí tvorbu. Vzhledem k industriálnímu prostředí Baťova Zlína se studenti učí tvořivě pojednat zejména alternativní prostory (továrna, celnice, pošta, suterén polikliniky…), kde i často vystavují své semestrální práce. O intenzivním zájmu o kurátorskou práci svědčí i aktivita studentů, ze které vzišla galerie Photogether, programově i realizačně vedena samotnými studenty.  Studenti se pravidelně a s úspěchem zúčastňují různých soutěží (PhotoFrame, Czech Press Photo, Volkswagen, Young Creative Chevrolet, PX3 Prix De La Photographie Paris, Winton Train project a dalších). Někteří studenti a absolventi již mají svá díla ve stálých sbírkách galerií.

http://web.fmk.utb.cz
http://www.photogether.org 

Studenti a absolventi Ateliéru reklamní fotografie FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří pochází z Uherskohradišťska nebo absolvovali v Uherském Hradišti středoškolské studium.

Lubomír Ančinec | 2007 - 2009 | MgA.
Iveta Čevorová | 2010 - dosud
Lenka Grossmannová | 2001 - 2007 | MgA.
Petra Hajdůchová | 2007 - 2012 | MgA.
Andrea Malinová | 2011 - dosud
Jan Pospíšil | 2012 - dosud
Jan Skrášek | 2009 - 2011 | MgA.
Hana Sochorová | 1999 - 2005 | BcA.
Dušan Tománek | 2010 - dosud | BcA.
Karolína Vaverková | 1999 - 2003 | BcA.
Tereza Vlčková | 2003 - 2010 | MgA.
Milan Votápka | 2000 - 2005 | BcA.
Petr Willert | 2004 - 2011 | MgA.

© 2012 - FotoMosty • Realizace web studio dat